Mats Sederholm

RYKTESSPRIDNING

 
 

Jag har hela mitt liv sökt svar på frågor om samhället, om livet, om människor och hur allt hänger samman. Jag har valt förståelsen för en vidare bild snarare än att identifiera mig med någon särskild ideologi, religiös/ateistisk tillhörighet eller liknande. Jag har enkelt uttryckt sökt sanningen före identiteten.

För att förstå varför människor handlar som de gör, varför samhället ser ut som det gör, så måste man utforska och med utforska menar jag inte att studera. För när man studerar så skiljer man på sig själv och det man utforskar och sysslar med intellektualism. Men för att förstå hela spektrumet av sanningen så måste man vara delaktig. Och då menar jag inte delaktig men samtidigt medveten om att man utforskar såsom en inbäddad reporter. Nej jag menar fullt invecklad i illusionen. Endast medveten om att man är på livets resa och trygg i att man aldrig väljer något destruktivt. En sådan erfarenhet är den djupaste och mest läraktiga. För inte bara har du studerat, du har fått en emotionell insikt och inblick som är få förunnade. Fråga dig vilka du mest lyssnar på, de som deltog i händelserna och berättar "inifrån" eller de som endast observerade.

 
 

Jag har varit delaktig i rörelser, jag har sökt olika betraktelser av livet och haft umgänge med människor med samma livssyn. Jag har också alltid vetat att jag kommer att lämna samma "krets" eftersom sanningsökandet kräver att man ständigt vandrar vidare och inte stelnar inom samma ramverk av normer.

Vårt samhälle är troende. Och då menar jag inte i en religiös mening, jag menar tron på att vårt samhälle verkligen är vad det själv utger sig som, exenpelevis rättvist, demokratiskt och fritt. Samhället består av människor,rörelser och idéer som fastän de verkar så olika ändå delar på sådana här grundläggande normer och därmed på en slags gemensam tro.

Att som jag gjort, kritiserat samhällets "renlärliga" perspektiv när det visat sig att de inte samstämmer med sanningen har lett fram till feltolkningar, missförstånd och fulretoriska påståenden på internet. Nedan kan du läsa mina förklaringar till och nyanseringar av de vanligast förekommande ryktena.

NEW AGE

"Mats är en new agare, en flummare".

Under 90-talet studerade jag New Age genom att vara delaktig i det, genom att tro på det jag tills jag kände att, nu räcker det, det ger mig inte någontlng längre. Jag vandrade runt i områden som UFO, healing, klärvoajans och så vidare. En fantastisk resa med massor av insikter, kunskaper och vänskap. Jag lämnade det en dag, rent konkret en midsommarafton faktiskt. Med mig i ryggsäcken fanns det rationella förklaringar på människors tro. Tron på övernaturliga fenomen som aldrig var övernaturliga. Tron på vetande människor som egentligen bara handlade utifrån makt och hierarkier. Men jag fick också med mig massor av erfarenheter av fenomen som jag än idag inte kan förklara. Företeelser bortom alla materiella förklaringar som jag med med ett rationellt och empiriskt tänkande inte tänker överge bara för att det inte skulle passa sig.
MATS TROR PÅ RYMDÖDLOR

"Har du läst artikeln i Expressen, Mats tror på utomjordingar, på rymdödlor, suck! Vad synd att han ska hålla på med såna tokerier. Det går väl inte att lita på en sån människa"

År 2009 befann jag mig mitt uppe i ett sökande kring hur världen styrs och påverkas bortom de naiva och generella förklaringar som de flesta människor anammar via media, politiker etc. Jag blev uppringd av en reporter på Expressen just när jag var i färd med att resa ner till Göteborg för att delta i SvT Debatt som för dagen handlade om konspirationsteorier och 9/11. Konspirationsteorier har idag blivit ett av de farligaste och mest förbjudna ämnen man kan saluföra, undersöka eller diskutera. Nyhets-, underhållnings- och kulturmedia då och ännu mer idag, 7 år senare, söker med ljus och lykta efter konspirationsteoretiker och som när de finner dem, försöker nedgöra dem med alla medel till buds.

Reportern Lars Lindström som vid tiden sysslade med underhållning och bland annat skrev artiklar om Anna Anka hade frågor om 9/11 till mig. De flesta frågorna var meningsfulla och berörde ämnet. Jag gav uttryck för mina tankar om konspirationsteorier, den s.k. sanningsrörelsen med mera samtidigt som jag också betonade att det mesta var spekulationer. Men plötsligt så börjar reportern fråga mig om UFO och utomjordingar. Artikeln i Expressen skulle senare till stor del handla om detta i sammanhanget orelevanta ämne. Slutsatsen blev att jag främst framstod som någon som påstår att världen styrs av rymdödlor grundat på ett citat från ett forum på nätet. Fast citatet inte ens handlade om rymdödlor!

Ingen människa vet hur den kosmiska strukturen i grunden ser ut. Vi vet inte sanningen om Gud, om annat liv i universum, om livets uppkomst eller liknande. Man kan ha spekulationer och gissningar om alla möjliga förklaringar. Människors tro på Jesus, Muhammed, Buddha eller andra bevisligen existerande eller obekräftade profeters gärningar och andliga budskap är ingenting nytt. Efter 10 års erfarenhet inom nyandligheten och efter att ha studerat teorier om UFO och andra ovanliga fenomen så både var jag och är mer påläst än vad någon reporter på något nyhetsmedia är, möjligtvis med undantag av UFO-experten Claes Svahn journalist på DN och tidigare ordförande i UFO-föreningen UFO Sverige. Det är allas rätt att få spekulera eller uttrycka teorier, trosföreställningar om skapelsen eller kosmos utan att häcklas för dem. Förvandlade exempelvis Jesus vatten till vin, styr och påverkar utomjordingar människors liv på jorden, delade Moses med sin stav Röda havet i två delar när israelitierna flydde undan den egyptiska armén? I en andlig och existentiell mångfald så måste det få finnas utrymme för spekulationer och teorier bortom dagens överrepresenterade "vetenskapliga tro".

Människor som Lars Lindström, Humanisternas ledare Christer Sturmark eller andra liknande häxjägare söker inte efter sanningen. De söker bekräfta sina identiteter och sina normer genom att med fulretorik smutskasta de som inte delar deras medvetna eller omedvetna tro på livet, människan eller kosmos. I artikeln finnar man också Lindströms egna konspiratoriska sammanhang mellan judehatare, UFO-troende, demokratimotståndare och så vidare. Ett onyanserat hopkok med enda syftet att skapa ett ogrundat misstroende.

Lindström menade i samtalet att även han söker sanningen. Jag svarade: "Men om du går till din chef med förslaget att du seriöst vill skriva något kritiskt om den officiella 9/11 historien, hur går det då?" Det blev tyst i luren.

Att verka för en förändring av vårt samhälle i ett gott syfte kräver att man inte grundar sitt handlande på tro. När jag bedömer andra människors sanningshalt och syfte så kräver jag dem på någon form av konkreta och bevisliga grunder och inte på spekulationer som exempelvis om utomjordiskt liv. Jag har i hela mitt liv arbetat som IT-utvecklare vilket innbär att jag varje dag tvingas ta hänsyn till minsta lilla detalj innan jag vet hur saker fungerar. Om den jag bedömmer förutom detta besitter en stor portion av alternativa föreställningar om hur vår värld är skapt, om andra förklaringar än vad vårt samhälle i sitt troende framhärdar, så blir jag ännu mer imponerad. Deras slutsats har ett vidare beslutsunderlag, de grundar sig på möjligheter och mångfald och på en innovativ förmåga.

Mer fakta och exempel på Lindströms förvrängningar finns i en krönika jag skrev då för 7 år sedan.
KONSPIRATIONSTEORETIKER

"Mats är en konspirationsteoretiker, det står om det på internet".

Att skriva om konspirationsteorier (k-teorier) är inte samma sak som att vara konspirationsteoretiker. Det är nu många år sedan jag skrev något som kan liknas vi k-teorier. I min bok "Det enda rätta" (2012) tar jag upp den om 9/11, men med syftet att visa för läsaren hur vårt samhälle förvränger och ljuger ihop föreställningar. K-teorierna i sig är inte så intressanta. De är precis som med annnat, för det mesta spekulationer som det är spännande att teoretisera om. K-teorier som säger att världen styrs av en hemlig elit är en sådan teori. Den kan vara sann eller osann. Det enda som är säkert är att om man vill förändra världen och enbart förhåller sig till gissningar så är man destruktiv. Att jaga efter en elit som aldrig visar sig gör en till en Don Quijote. Tvärtom så uppfyller den troende k-teoretikern en potentiell hemlig elits alla önskningar om en lealös drönare, nämligen oförnögen att skapa en skillnad, att göra motstånd och låta den hemliga eliten fortsätta.

Min och min frus senaste bok "Kollision" speglar mitt nuvarande sökande och handlar inte det minsta om några k-teorier utan snarare om politik och är fullspäckad med fakta och källhänvisningar till dokumenterade avslöjanden.

De som väljer att kalla mig för k-teoretiker varken känner mig, är påläst om vad jag skriver om eller intresserad av sanningen om mig. De är jägare och drivs av just spekulationer och rädslor. Allt vad jag inte står för.
VAD JAG EGENTLIGEN SKRIVER OCH VERKAR FÖR

Politisk filosofi och samhällskritik.

Mina senaste böcker och mina krönikor berättar allra tydligast om vad jag tror, vet och verkar för. Om man på allvar söker mitt uppsåt och vad jag verkligen vill så ska man finna att jag envist och tydligt kritiserar samhälllet utfrån en önskad förändring. En längtan efter ett varmare samhälle och en ny samhällsordning. Och jag gör det i fullständig avsaknad av vad rykten och retoriska artiklar vill säga.

För de som söker fakta och realiteter så rekommenderar jag att besöka krönikesamlingen Klar Sikt och noggrant granska mina ord. Eller om man vill få en fördjupad bild så läser man boken Kollision. Om man söker sanningen så ska man finna att allt vad ryktespridningen handlar om lyser med sin frånvaro i det jag skriver och syftar på,

Det är upp till dig som kritiker eller journalist att välja vad du önskar förmedla. Information eller passande bilder. Sök och du ska finna sanningen eller så uppfinner du din egen.
NYA RYKTEN PÅ VÄG

Fler rykten kommer att komma.

Om man som mig söker ifrågasätta det som är destruktivt i vårt samhälle i syfte att skapa ett varmare, generösare och öppnare gemensamhet för människor av alla tänkbara kategorier så blir man angripen. Inte främst angripen av de som söker isolationism, hat och förenklade bilder av samhället, nej de största angreppen kommer från de som just anser sig STÅ för dessa värderingar, nämligen det publika samhället. Våra vanligaste media, intresseorganisationer, skribenter eller politiskt intresserade med förankring i den ideologiska mittfåran. De angriper eftersom det jag kritiserar är det ramverk som de verkar inom. Exempelvis kapitalism, den svenska barnomsorgen, den ekonomiska tillväxten, övervakningssamhället eller rmediamakt. De angriper också eftersom jag inte kritiserar vad de kritiserar och då antar att jag är för detta. Som systemkritiker och filosof kritiserar man hörnstenarna och tyngpunkterna i samhället och är inte lika intresserad och upptagen av att ta ställning för olika dagsaktuella grupperingar eller åsiktsläger. Jag söker sanningen och en vidare förståelse snarare än en personlig tillhörighet.

Med största sannolikhet kommer du att kunna läsa om mig i olika publika sammanhang framöver och med ett uppsät att nedgöra mig, tokförklara mig eller på annat sätt leda bort uppmärksamheten från vad jag de facto skriver och säger. Min uppmaning till dig då är att:

  • Granska vilka konkreta fakta som verkligen presenteras.
  • Passera förbi värdeord, lösryckta citat, fria tolkningar, gammalt som jag utvecklats vidare från, associationslekar eller antaganden som att "eftersom Sederholm inte kritiiserar x så håller han på x".
  • Fråga dig istället varför det inte står någonting om vad som är min andemening i det jag skriver och gör. Vad vill jag egentligen eller vilken är min människosyn?


 
  Mats Sederholm Augusti 2016